RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis falt 1,07% i august, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 1,86%.
Hittil i år*) er fondets avkastning -7,79 % og indeksen er ned 11,19 %.

MARKEDSKOMMENTAR

Energisikring og råvaremarkedet var nok en gang de to store temaene for måneden. Etter varslet vedlikehold av Nordstream (gassrøret fra Russland til Europa) gikk den europeiske gassprisen fra 60 til 90 dollar og energirasjonering inn mot vinteren ble et reelt tema.

Equinor har 40% av driften knyttet til gassproduksjon og tjener gode penger på urolighetene i markedet. Aksjen traff toppnoteringer hele måneden og endte måneden opp 4,85%. Markedsverdien til Equinor ligger nå komfortabelt over 1000 milliarder norske kroner! Frykten for videre gasskutt fra Russland fortsetter inn i september måned.

Sjømatsektoren fikk det tøffere grunnet lave laksepriser. Lakseprisen er normalt svak i sommermånedene og gigantene Mowi og Bakkafrost endte henholdsvis ned 8,19% og 13,09%.

RESULTATBIDRAG

Totens Sparebank, Helgeland Sparebank og Sandnes Sparebank var de største positive bidragsyterne til avkastningen i juli, mens Sparebanken Vest, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 1 Østlandet var de største negative bidragsyterne siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes ytterligere økning i styringsrentene fremover, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.