Styre
 

Erling Mjelva
Styrets leder

John Birger Tronsaune
Styrets nestleder
Lillian Sandnes
Styremedlem
May Lisbeth H. Hamland
Styremedlem
Bente Sundt
Styremedlem
Nils Martin Tidemann
Styremedlem
Ståle Fredheim
Ansattes representant
Trygve Rolseth
Vararepresentant
Janne H. Schjølberg
Vararepresentant
Lillian Bendos
Ansattes vararepresentantForstanderskap  
   
Kari Reiten
Forstanderskapets leder
Svein Arne Strømsnes
Forstanderskapets nestleder
Rune Kurås
Kommunevalgt
Bjarne Beversmark
Egenkapitalbevisvalgt
Liv Hanne Tønset
Kommunevalgt
Martin Fevang
Egenkapitalbevisvalgt

Aage Aas
Kommunevalgt

Bente Lillestøl
Egenkapitalbevisvalgt

Guri Heggem
Vararepresentant kommunevalgt
Ann Kristin Mortensson
Egenkapitalbevisvalgt
Torleif Thorsen
Vararepresentant kommunevalgt
Jon Faste Strømmevold
Egenkapitalbevisvalgt

Even Erlien
Innskytervalgt

Hilde Fjorden
Vararepresentant egenkapitalbevis

Anne Britt Kjelsberg
Innskytervalgt 
Per Arne Utne
Vararepresentant egenkapitalbevis
Frode Skogås
Innskytervalgt
Olav Vehusheia
Vararepresentant egenkapitalbevis
Lusie Skott
Innskytervalgt
Ann Kristin N. Feragen
Ansattes representant
Sten Ture Solli
Innskytervalgt
Egil Harry Langeng
Ansattes representant
Lisbet Strickert Sundt
Innskytervalg
Britt Laila Nilsgård
Ansattes representant
Rita Iversen Tamnes
Innskytervalgt
Tove Ryttervoll
Ansattes representant
Lars Stenvold Wik
Innskytervalgt
Stein Røsten
Ansattes representant
Tore Evavold
Vararepresentant innskytervalgt
Per Inge Sjøvold
Ansattes representant
Francis Konow
Vararepresentant innskytervalgt
Bjørn Sandnes
Ansattes vararepresentant
Monica Hägglund Langen
Vararepresentant innskytervalgt 
Hege Thingstad
Ansattes vararepresentant
Marina Stenbro
Vararepresentant innskytervalgt 
Kristel T. Aas
Ansattes vararepresentant