Senior obligasjonslån

ISIN-nummer         Opptatt    Forfall 
NO001-0766934   06.06.2016    07.06.2021 
NO001-0781040   20.12.2016    20.03.2020
NO001-0795578   01.06.2017   01.06.2022 
NO001-0804628    31.08.2017    31.08.2020
NO001-0820442   03.04.2018    03.04.2023 
NO001-0832694    19.09.2018    19.09.2023 
NO001-0847353   21.03.2019    21.03.2022 
         


Fondsobligasjon

ISIN-nummer         Opptatt          Forfall 
NO001-0724933    16.12.2014   Evigvarende 
         


Ansvarlig lån

ISIN-nummer          Opptatt          Forfall 
NO001-0713449    25.06.2014    25.06.2024 
NO001-0851074    08.05.2019    08.05.2029