Bedriftsforsikring

Ved å kjøpe bedriftsforsikring sikrer du bedriftens økonomiske trygghet om noe uforutsett skulle skje.
 • Kombinert forsikring som omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer, samt ansvar for drift av virksomheten
 • Dekker tap som følge av stopp i produksjonen
 • Omfatter vann-, brann- og innbruddsskader
Kontakt meg om bedriftsforsikring

Om forsikringen

Dette dekker forsikringen

 • Brann-, vann- og innbruddskader.
 • Avbruddstap i inntil 18 måneder. 
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskade.
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler  eller lignende.
 • Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade.
 • Lagring og destruksjon av miljøfiendtlig avfall etter erstatningsmessig skade.
 • Vinduer og skilt. 
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning.
 • Underslag, bedrageri og lignende. 
 • Ran og overfall.
 • Rettshjelp.      

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med: 
 • Entreprenørforsikring. 
 • Varer i kjøle-/frysedisk ved feil/svikt i  kjølesystem eller strømtilførsel.
 • Innbruddsforsikring av varer i stålcontainer.
 • Innhold i verdiskap.
 • Tank med innhold.
 • Pumper og fundamenter.
 • Datautstyr og databærere. 
 • Lønn til ansatte.  

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema