Compliance ansvarlig / risk manager inngår i bankens stabsavdeling og rapporterer direkte til styret og administrerende banksjef. Stillingen er en nøkkelfunksjon i banken. Som compliance ansvarlig / risk manager vil du ha et helhetlig og kvalitativt ansvar for bankens kontrollarbeid. Dette innebærer blant annet:

 • Aktiv involvering i vesentlige beslutninger om risikostyring, og gi råd til styret, ledelse og administrasjon om risikostyring og risikoeksponering
 • Rapportering til styret og ledelsen
 • Utarbeide og vedlikeholde risikobasert kontrollplan
 • Gjennom rollen som compliance ansvarlig overvåke og ajourholde utviklingen i lovverk og øvrige eksterne standarder
 • Gi råd og veiledning til styret og ledelse om etterlevelse av lover, forskrifter, rundskriv, standarder og interne rammer og retningslinjer, eventuelt i samarbeid med ekstern revisor
 • Ansvarlig for utarbeidelse policydokumenter og retningslinjer
 • Bistå økonomiavdelingen med analyser og utarbeidelse av årsregnskap

Stillingen gir gode muligheter til å bidra i utviklingen av en solid lokalbank i god vekst. Som compliance ansvarlig / risk manager i RørosBanken blir du en del av et kompetent og fremoverlent miljø med muligheter for faglig utvikling gjennom vårt nettverk i Eika.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Evner å jobbe selvstendig og strukturert
 • Selv tar initiativ til å utvikle og forbedre arbeid innen eget ansvarsområde
 • Er analytisk og evner bruke analyser til å utvikle banken
 • Har gode samarbeidsevner

Videre kvalifikasjoner vi ser etter:

 • God økonomisk forståelse og interesse for kontrollarbeid, lover og retningslinjer
 • God evne til å ta i bruk nye IT-verktøy
 • Bachelor- eller mastergrad i økonomi / jus. Erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Gode kommunikasjonsevner – både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Jobb i en solid og fremoverlent lokalbank som er i god vekst

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med assisterende banksjef Kjetil Reinskou på telefon 480 52 970 eller e-post

Skriftlig søknad sendes snarest mulig og senest 04. oktober 2021 til RørosBanken ved Kjetil Reinskou, e-post.