Rørosregionens mest spennende lederjobb innen økonomi er ledig!

Økonomisjef / CFO

Som økonomisjef i RørosBanken har du en nøkkelfunksjon i vårt finanshus. Vi er en stolt samarbeidspartner med lokalsamfunnet og du må kjenne at du som leder identifiserer deg med vår visjon: Alltid ved din side.

Vår økonomisjef går av med pensjon og vi søker deg som har lyst til å bli med oss inn en spennende og bærekraftig fremtid.

Du inngår i bankens ledergruppe og rapporterer direkte til administrerende banksjef.

Bankens grunnleggende mål er å være solid, pålitelig og hjelpsom partner for kunder og lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom god og lønnsom bankdrift hvor aktiv kundeomsorg skal stå i fokus. Vår strategiplan definerer bankens vekstmål på de ulike produktområder, soliditets- og likviditetsmål og krav til egenkapitalavkastning.

Som økonomisjef er du vår fagansvarlig for økonomi. De viktigste oppgavene vil være:

 • Sammen med ledergruppen bidra i vårt strategi- og utviklingsarbeid
 • Analyse, innsiktsarbeid og strategisk planlegging samt oppfølging av budsjetter, prognoser og nøkkeltall
 • Økonomi- og likviditetsstyring, regnskap og lønn
 • Rapportering, både internt i banken og lovpålagt rapportering
 • Inngå i bankens rentegruppe og organisere rentefastsettelse og andre prisjusteringer
 • Leder av avdelingen intern drift

Stillingen gir gode muligheter til å bidra i utviklingen av en solid lokalbank i god vekst. Som økonomisjef i RørosBanken blir du en del av et kompetent og fremoverlent miljø med muligheter for faglig utvikling gjennom vårt nettverk i Eika.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Har god forretningsforståelse
 • Evner å jobbe selvstendig og strukturert
 • Selv tar initiativ til å utvikle og forbedre arbeid innen eget ansvarsområde
 • Er analytisk og evner bruke analyser til å utvikle banken
 • Har gode samarbeidsevner

Videre kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Meget god økonomisk forståelse og evne til å bruke dette til utvikling av banken
 • God evne til å ta i bruk nye IT-verktøy
 • Mastergrad i økonomi eller tilsvarende. Erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Gode kommunikasjonsevner – både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Jobb i en solid og fremoverlent lokalbank som er i god vekst

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med assisterende banksjef Kjetil Reinskou på tlf. 480 52 970 eller kre@rorosbanken.no . Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen på tlf. 918 88 186 eller torstein.sneisen@headvisor.no for en fortrolig og uforpliktende samtale.

Søk på stillingen