Det har kommet to rentenedsettelser den siste uken. Vi slår sammen disse to og ny rente på eksisterende lån blir gjeldende fra 7.april, en rentenedsettelse som kommer en måned tidligere enn renteendringer i en normal situasjon. For nye lån er den allerede gjeldende. Vår beste boliglånsrente er nå 1,99%.

Alle innskudd får også renten satt ned med inntil 0,85%, gjeldende fra 26.mai.

Næringslivet får en betydelig rentenedsettelse og noe har allerede trått i kraft. Mer informasjon om renteendringene vil bli gitt til den enkelte næringskunde.

Detaljert informasjon om endringene på den enkelte konto legges i nettpost. Dette vil skje i løpet av de nærmeste dagene. Alternativt sendes informasjonen pr brev. 

En rentenedsettelse på boliglån vil ha stor betydning for mange av våre kunder nå i den situasjonen vi har med mange permitteringer og usikre økonomiske utsikter. Vi har muligheter for flere tiltak som avdragsutsettelse på lån, kortsiktige lån i påvente av dagpenger fra NAV og andre virkemidler. Vi oppfordrer kunder til å kontakte sin kunderådgiver før eventuelle økonomiske problemer oppstår.

Rentenedsettelsen for privatpersoner er indirekte også svært viktig for norsk næringsliv. Det vil gi økt kjøpekraft når situasjonen i Norge normaliserer seg og dermed bidra til å få norsk økonomi tilbake på beina igjen.