Bankene er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med kundeforhold.

Det er ikke bare i nyetablering av kundeforholdet dette er lovpålagt. Også i løpende kundeforhold der dette mangler må vi innhente pass. Dette betyr at kunden må komme innom banken med gyldig legitimasjon.

Hvilken type legitimasjon må forevises?
Vi må ha oppdatert legitimasjon av alle våre kunder. Uansett om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold hos oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å innhente legitimasjon av sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at «du er du».

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort. (BankID krever pass)

BankID
For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form at elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

SMS fra RørosBanken
De av våre kunder som må fremvise legitimasjon i forbindelse med nytt lovverk vil motta en SMS om dette. Man kan når som helst i åpningstiden komme innom banken på Røros eller i Oslo med passet. Vi har åpent man-fredag kl.09 – 15. 

I tillegg har vi utvidet åpningstider følgende dager:

Oslo, Parkveien 53B: 22. og 23. mai kl.09.00 – 19.00

Røros: 5. og 6. juni kl.09.00 – 19.00

Hvis det fortsatt ikke passer eller man er fast bosatt utenfor Røros eller Oslo, kan man ta kontakt på epost firmapost@rorosbanken.no eller ring oss på 72409000.

Nettbank/Mobilbank
I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbank/mobilbank. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder