Alle i banken er på jobb, enten i banken eller på hjemmekontor og vi er tilgjengelig for å hjelpe deg.Selv om vi ikke kan møtes til fysiske møter så kan det meste løses via e-post, telefon, skype eller andre måter. Er det ting som krever papir og signering så ordner vi det.

Mange av våre kunder er eller står i fare for å bli permittert eller har andre økonomiske utfordringer med bakgrunnen i situasjonen vi er oppe i. Vi står klare gi deg råd eller gi direkte hjelp i denne spesielle situasjonen. Hjelpen kan være avdragsfri periode på lånet, betalingsfrie måneder, kortsiktige lån/kreditter eller annet.

Kontakt oss så skal vi sammen finne gode løsninger, RørosBanken – alltid ved din side.