Innhold
Nå blir det enklere for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Foto: Getty Images ©2017

I statsbudsjettet for 2017 ble det foreslått å innføre en aksjesparekonto for privatpersoner, som skal gjøre det enklere for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Forskriften er endelig vedtatt. Eika Kapitalforvaltning har startet produktutviklingen og kan tilby løsningen fra september.

Kort fortalt: Regjeringens forskrift om aksjesparekonto:

  • Innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond
  • Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen
  • Aksjesparekontoen kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond fra september 2017

Hvorfor er så denne ordningen gode nyheter for småsparere? Vi har tatt en prat med Bjørn Slåtto:

Hva er egentlig en aksjesparekonto?
- Det er rett og slett en konto hvor du kan samle alle dine aksjer og aksjefondene på ett sted. På denne kontoen kan du kjøpe og selge aksjefond og børsnoterte aksjer, uten å betale skatt av gevinsten underveis.

Når må jeg betale skatt da?
- Når du tar ut mer av kontoen enn du har satt inn. Det betyr at det er først når du flytter gevinsten ut av aksjesparekontoen, at du må skatte av den.

Til syvende og sist må jeg altså skatte uansett. Hvorfor er denne løsningen så bra?
- Den store fordelen er at du får reinvestert hele gevinsten underveis. Over tid vil du få høyere avkastning enn hva du får ved vanlig fondssparing. Du «tvinges» ikke lenger til å bli værende i et spesielt fond for å unngå høy skatt når du selger, men kan tilpasse sparingen akkurat slik du vil.

Er det kun aksjer og aksjefond som kan stå i en aksjesparekonto?
- Rent teknisk er en aksjesparekonto egentlig som en vanlig verdipapirkonto, men du kan også ha kontantinnskudd stående i påvente av investeringer, eller i en mellomperiode mellom bytte av fond.

Hvordan blir tilbudet banken kan tilby?
- Vi jobber nå med å ferdigstille en god løsning for sparing hvor du selv kan etablere en aksjesparekonto på mobilen. Når den er etablert, kan du enkelt kjøpe og selge fond og aksjer direkte fra mobilen. Du kan selvfølgelig også kontakte lokalbanken din og la en rådgiver opprette kontoen for deg.

Bjørn Slåtto, administrerende direktør i Eika Kapitalforvaltning
Bjørn Slåtto, administrerende direktør i Eika Kapitalforvaltning