En viktig del av vårt samfunnsansvar er å dele ut midler til allmennyttige formål. Ved at banken drives godt og effektivt kan en del av overskuddet deles ut til lokalsamfunnet. 
Vi prioriterer arbeid som er bærekraftig og spesielt retter seg mot barn og ungdom.

Under forutsetning av RørosBankens Forstanderskap bevilger kr 300.000 av bankens overskudd i 2020, til utdeling blant lag og foreninger.

Resultat av tildelingen kommer i løpet av kort tid.