RørosBanken skal investere i og låne ut penger til selskaper som er fremtidsrettet og har fokus på bærekraft. Vi har derfor utarbeidet flere målsettinger for vårt bærekraftsarbeid:

Interne målsettinger:

  • Kutte papirbruken 50 % innen utgangen av 2025
  • Erstatte fossil bankbil med EL-bil
  • Etablere ladestasjoner for bankens ansatte

    Produkt og bransjemålsettinger for utgangen av 2023:

  • Grønne boliglån skal utgjøre 10 % av utlån til personmarked
  • Grønne innskudd skal utgjøre 10 % av innskuddmassen
  • Andelen finansiering til næringseiendom som er klassifisert bærekraftig skal utgjøre 10 % av lån til næringseiendom
  • Andelen finansiering til landbruk som er klassifisert bærekraftig skal utgjøre 25 % av lån til landbruk
  • Andelen finansiering til transport som er klassifisert bærekraftig skal utgjøre 25 % av lån til transport