RørosBanken tar samfunnsansvar

God og sunn drift med et betydelig overskudd gjør av vi kan bidra med kapital inn i lokalsamfunnet. Hvert år gir Rørosbanken omtrent 5 millioner kroner tilbake til lokalmiljøet i form av gaver til lag og foreninger, faste sponsoravtaler og støtte til arrangement. Av dette går minst 1 million årlig til Stiftelsen Rørosbanken's Næringsfond, og deres styre har i 2020 bidratt med betydelig støtte til lokale bedrifter som har tapt på nedstengingen av samfunnet.
Grønne produkter

Grønne produkter

RørosBanken er stolte av å tilby en rekke nye, grønne produkter. Med våre nye produkter ønsker vi å stimulere våre kunder til klima- og miljøsmart adferd.

FNs bærekraftsmål

RørosBanken skal investere i og låne ut penger til selskaper som er fremtidsrettet og har fokus på bærekraft. Vi har derfor utarbeidet flere målsettinger for vårt bærekraftsarbeid.